آغاز پشتیبانی فیسبوک از تصاویر متحرک

با آغاز پشتیبانی Facebook از فرمت تصویری GIF می توانید خلاقیت های بیشتری در پست های فیسبوکی خود به خرج دهید.
آخرین اخبار تاییده شده از TechCrunch این مسئله را از قول فیسبوک تایید می کند.

ادامه خواندن آغاز پشتیبانی فیسبوک از تصاویر متحرک

10 مهارت ضروری برای یک بازاریاب دیجیتالی

غالباً در دانشگاه ها اصول بازاریابی، چگونگی انجام تحقیقات بازار، اهمیت مشتری مداری را آموزش می دهند اما صحبتی در مورد فضای اینترنتی و دیجیتالی نیست.

دانشگاه های ما باید چه چیزی به دانشجویان برای بازاریابی دیجیتالی یاد بدهند؟

سوال مهم اینجاست که پس چه چیزی باید دانش آموختگان در مورد مهارت های بازاریابی بدانند تا بتوانند بازاریابان الکترونیکی بهتری باشند. در زیر فهرستی از این مهارت ها را با یکدیگر مرور می کنیم

ادامه خواندن 10 مهارت ضروری برای یک بازاریاب دیجیتالی