بایگانی برچسب: s

آغاز پشتیبانی فیسبوک از تصاویر متحرک

با آغاز پشتیبانی Facebook از فرمت تصویری GIF می توانید خلاقیت های بیشتری در پست های فیسبوکی خود به خرج دهید.
آخرین اخبار تاییده شده از TechCrunch این مسئله را از قول فیسبوک تایید می کند.

ادامه خواندن آغاز پشتیبانی فیسبوک از تصاویر متحرک