بایگانی برچسب: s

تبیین دستاوردهای پروژه حفاظت از یوز در سال ۲۰۱۷

مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی برخی فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های این پروژه در سال ۲۰۱۷ را برشمرد.
به گزارش خبرگزاری مهر مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در جلسه کمیته راهبردی یوزپلنگ آسیایی با اشاره به دستاوردهای سال ۲۰۱۷ پروژه که در اصل هدف از تشکیل کمیته‌های راهبردی است، اظهار کرد: ساماندهی وضعیت دام از طریق گروه اجرایی ستاد کنترل دام در ذخیره‌گاه زیستکره توران و پناهگاه حیات‌وحش میاندشت و کنترل تهدیدهای حضور دام در این مناطق با مشارکت سایر دستگاه‌های عضو ستاد از جمله برنامه‌های پروژه بوده است.

ادامه خواندن تبیین دستاوردهای پروژه حفاظت از یوز در سال ۲۰۱۷